Món ngon mỗi ngày

Tìm thấy 110 sản phẩm
Cháo cá song Cháo cá song

935.000 đ/con

Lẩu cá song Lẩu cá song

935.000 đ/nồi

Cá song hấp chanh Cá song hấp chanh

935.000 đ/con

Lẩu cá lăng Lẩu cá lăng

280.000 đ/nồi

Cá lăng om giềng mẻ Cá lăng om giềng mẻ

280.000 đ/đĩa

Cá lăng nướng Cá lăng nướng

280.000 đ/kg

Lẩu cá trình Lẩu cá trình

560.000 đ/nồi

Cá trình om giềng mẻ Cá trình om giềng mẻ

560.000 đ/đĩa

Cá trình hấp xì dầu Cá trình hấp xì dầu

560.000 đ/đĩa

Lẩu cá tầm Lẩu cá tầm

390.000 đ/nồi

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0904.133.559
Template file javascript/product_category - folder: /var/www/html/haisan29.com/public_html/template/default/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!