Sản phẩm mới

Tìm thấy 5 sản phẩm
Giảm
30%
Combo 10 người ăn giá 3568k giảm xuống 2497k Combo 10 người ăn giá 3568k giảm xuống 2497k

2.497.000 đ/set 3.568.000đ

Giảm
21%
combo 8 người ăn giá 1890k giảm xuống 1499k combo 8 người ăn giá 1890k giảm xuống 1499k

1.499.000 đ/set 1.890.000đ

Giảm
21%
Combo 6 người ăn giá 1347k giảm xuống 1077k Combo 6 người ăn giá 1347k giảm xuống 1077k

1.077.000 đ/set 1.367.000đ

Giảm
30%
Combo 6 người ăn giá 1089k giảm xuống 762k Combo 6 người ăn giá 1089k giảm xuống 762k

762.000 đ/set 1.089.000đ

Giảm
13%
Combo 4 người ăn giá 798k giảm xuống 694k Combo 4 người ăn giá 798k giảm xuống 694k

694.000 đ/set 798.000đ

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0904.133.559