Hải sản tươi sống

Tìm thấy 9 sản phẩm
Sò huyết tươi Sò huyết tươi

299.000 đ/kg

Sò méo tươi Sò méo tươi

200.000 đ/kg

Móng tay tươi Móng tay tươi

299.000 đ/kg

Hàu tươi Hàu tươi

65.000 đ/kg

Hai cùi tươi Hai cùi tươi

180.000 đ/kg

Ngao hoa tươi Ngao hoa tươi

180.000 đ/kg

Mực tươi Mực tươi

300.000 đ/kg

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0904.133.559 - 0243.825.29.29
Template file javascript/product_category - folder: /var/www/html/haisan29.com/public_html/template/default/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!