Hải sản tươi sống

Tìm thấy 10 sản phẩm
Tôm sú tươi Tôm sú tươi

550.000 đ/kg

Cua thịt tươi Cua thịt tươi

550.000 đ/kg

Ốc hương tươi Ốc hương tươi

550.000 đ/kg

Tu Hài Tươi Tu Hài Tươi

550.000 đ/kg

Ghẹ tươi Ghẹ tươi

580.000 đ/kg

Bề Bề Tươi Bề Bề Tươi

350.000 đ/kg

Mực tươi Mực tươi

300.000 đ/kg

Ba ba sống Ba ba sống

350.000 đ/kg

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0904.133.559 - 0243.825.29.29
Template file javascript/product_category - folder: /var/www/html/haisan29.com/public_html/template/default/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!